fbpx
小朋友音樂啟蒙Playgroup/親子音樂班
小朋友音樂啟蒙Playgroup/親子音樂班
小朋友幾歲開始 可以學音樂?

【學音樂常見問題】

小朋友幾歲開始可以學音樂?

如何培育小朋友成材,係每個港媽港爸每日都需要搞盡腦汁的的課題,每個父母都希望自己的小朋友學得比別人快,比別人好,不過學習音樂是否越早學就越好?事實上小朋友的成長可以分為三個階段。

小朋友的成長有那幾個階段?

根據Piaget’s theory of cognitive development的說法小朋友的成長可以分為以下幾個階段

0歲~2歲:Sensorimotor stage

2歲~7歲:Pre operational stage

7歲~11歲:Concrete operational stage

小朋友幾歲開始可以學音樂?

可能會有人認為越早學音樂,便越容易培育音樂造詣,不過我建議一般在小朋友兩歲後報讀幼兒音樂班會較有效,不過大前題都需要根據不同小朋友的個人學習能力。

上文提過,小朋友在0歲至2歲處於Sensorimotor stage。在這個階段,小朋友用他們的五感,即聽覺、視覺、觸覺、嗅覺和味覺,透過Trial and error去發展他們的世界。如果想在這時培育他們對音樂的發展的話,可以比他們聽多一點音樂,或用顏色的方法去感受音樂的變化,令他們有多些機會觸摸不同的樂器。

但在這個年紀大部份小朋友都未能專注上課,所以我們不贊成在這個階段中開始上音樂課。

2歲至7歲開始接觸音樂是為了走更長的音樂之路 

這階段名為Pre operational stage,兒童可以開始想像符號的意思,但是並未有對行動的認知,也還未有logical thinking。不過這正正是好機會透過日常經驗,去訓練小朋友由「不合邏輯」變成「合邏輯」。而在音樂方面就可以把握機會感受音樂,例如透過幼兒音樂律動課程/啟蒙班,kodaly音樂教學法/dalcroze音樂教學法/suzuki音樂教學法/orff奧福音樂教學法令小朋友感受音樂和吸收音樂的基本知識,為下一個階段即concrete operational stage做好準備

下一個階段是Concrete operational stage,係兒童七至11歲的認知發展階段,這時小朋友開始懂得組織和有理性地思想。應用在音樂上,即是說他們可以根據老師的指示,然後認知出音符/手指法和技巧,並可以有理性地將這些知識連繫一起。

Piaget 認為小朋友在這一個階段是個重要的轉捩點,亦係他們日後的認知發展打好重要的基礎,所以在這時期的發展對他們日後的認知發展和音樂發展有着重大的支持。

音樂探險隊Music Explorer現已正式收生

音樂探險隊是一個以遊戲和「太空探險」為主題的小朋友音樂啟蒙Playgroup/親子音樂班,課程內加入獨家創作的太空故事為學習藍圖,將每個音樂基礎能力變成遊戲,而每個遊戲環環相扣,由淺入深培育小朋友成為音樂天才。

我們將於7月份逢星期四和日開設課堂,現正提供在7月5日提供體驗班

體驗班價錢:$320(一堂)

日期:2020年7月5日

時間:A班:2pm~3pm B班:4pm~5pm

上課地點:銅鑼灣